NoviFonden ger stöd till dem som förlorat anhöriga på sjön.

Historik

STIFTELSEN NOVI´s HJÄLPFOND

 

Den 25:e september 1995 avgick SD69 NOVI ifrån Hamburgsund ut för att fiska räkor. När det inte gick att få kontakt på avtalad tid befarades det att en olycka hade inträffat. NOVI med 4 man hade förlist? Var? Hur?

 

Många båtar deltog i sökandet men endast några räklådor tillhörande NOVI var allt som hittades. Ovissheten hos anhöriga och fiskarkamrater var stor.

 

På våren 1997 fastnade en trålare i ett okänt vrak. En annan trålare fick upp en bit av en trål, samma typ av trål som NOVI använde.

 

Kontakter togs med berörda myndigheter för att få hjälp att kontrollera om detta kunde vara NOVI med hjälp av en "sjöuggla". Det fanns inget intresse för detta. Man kan ju undra varför? Tekniken fanns!

 

Delar av den fina sommaren gick och inget hände. På TV visades bilder hur man filmat vråk på stora djup i Norge. Marin Mätteknik, O. Oskarsson, uttalade sig om konstaterade att han hade resurser att göra en undersökning av det förmodade vraket efter NOVI. Hans villkor var dock att de anhöriga inte skulle finansiera det hela.

Kungshamnsfiskarnas Andelsförening beslöt att lägga en grundplåt för en insamling med syfte att göra en filmning av vraket.

 

Kontakt togs med Marin Mätteknik för att få en offert på om de kunde lokalisera vraket. En fond bildades med styrelse och ledamöter från Glommen till Strömstad. Fonden gick ut i radio, TV och tidningar och vädjade om bidrag. Gensvaret var enormt.

Marin Mätteknik lokaliserade vraket och filmade det med en "sjöuggla" med bra resultat. Nu vet vi vart SD69 NOVI ligger. Videon har visat för anhöriga och styrelsen i fonden. O. Oskarsson var med och kommenterade.

 

NOVI´s hjälpfond lever vidare och har nu ombildats till en stiftelse som arbetar helt ideellt. Stiftelsen är registrerad med en auktoriserad revisor. Stiftelsen har beslutat att under nästa mandatperiod skall spridningen på styrelseledamöterna vara ändå större än idag.

 

Syftet med stiftelsen är att när det inträffar sjöolyckor med svenska yrkesfiskare skall den vara med och bidraga ekonomiskt till anhöriga samt ha medel till framtida efterforskningar.

 

Du som läser detta skall veta att det gäller alla yrkesfiskare oavsett var de kommer ifrån i Sverige.

 

Vi är tacksamma för alla bidrag!

Bankgiro: 5216-2229

SEB kontonummer: 5128 100 19 45

 

INSAMLINGSSTIFTELSEN FISKEBÅTEN NOVIS MINNESFOND

Gunnar Knutsson

Copyright © All Rights Reserved