NoviFonden ger stöd till dem som förlorat anhöriga på sjön.

Fondens ändamål

Hjälp oss att hjälpa!

 

Vår uppgift i Novis Minnesfond är att hjälpa drabbade fiskarfamiljer i hela Sverige när det inträffar sjöolyckor. Vår hjälp består av ett ekonomiskt bidrag till anhöriga så snart som möjligt efter det att en olycka har hänt samt hjälpa vid eventuella efterforskningar runt olyckan. Vårt land har lång kuststräcka samt många insjöar och därför kan det bli svårt för oss i Novis styrelse, som för närvarande består av representanter från västkusten, att få reda på om olyckor har inträffat på andra kuststräckor. Många gånger är det bara en liten notis i lokalpressen.

Därför ber vi nu Er om hjälp med detta.

Meddela oss om en sjöolycka har hänt med yrkesfiskare inblandad, så vi har möjlighet att hjälpa den/de drabbade anhöriga. Vi vore tacksamma att få en eller flera kontaktpersoner på de olika kuststräckorna som kan meddela oss omgående om någon sjöolycka har hänt.

Copyright © All Rights Reserved