NoviFonden ger stöd till dem som förlorat anhöriga på sjön.

NoviFonden

 

Vår uppgift i Novis Minnesfond är att hjälpa drabbade fiskarfamiljer i hela Sverige när det inträffat sjöolyckor.

 

Hjälpen består av ett ekonomiskt bidrag till anhöriga så snart som möjligt efter det att en olycka har hänt samt hjälpa vid eventuella efterforskningar runt olyckan.

 

Läs mer

Var med och stöd fonden

 

Du som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på fondens konto.

 

Bankgiro: 5216-2229

 

SEB Kontonummer: 5128 100 19 45

Kontakta NoviFonden

 

Telefon:

0523-188 88

Mobil:

0707-56 47 18 (Gunnar Knutsson)

 

E-post:

info@novifonden.se

Copyright © All Rights Reserved